Informacje dla nauczycieli

 

ZFŚS

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze stanem pandemii, formularze wniosków dotyczących świadczeń z ZFŚS dostępne są w formie papierowej w sekretariacie i recepcji Pałacu Młodzieży oraz w formie scanów do wydrukowania na stronie internetowej placówki.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do Pałacu Młodzieży w następujący sposób:
a. Osobiście – w zaadresowanej na PM kopercie, z dopiskiem ZFŚS, wrzucając go do specjalnej skrzynki w recepcji placówki
b. Pocztą tradycyjną - w zaadresowanej na PM kopercie, z dopiskiem ZFŚS
c. Drogą elektroniczną – wysyłając scan wypełnionego wniosku na adres e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl.
Wnioski można składać do 31 października.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z ostatnim aneksem do Regulaminu ZFŚS PM, do dochodu zalicza się również: świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

 

dog

Bydgoski Grant Oświatowy 2023

 

dog

Bydgoski Grant Oświatowy 2022

dog

Zasady przyznawania tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej 2022

dog

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie funkcjonowania ogólnodostępnej rekreacji fizycznej zajęć sportowych dla uczniów w placówkach oświatowych

 

dog

Wniosek o patronat Prezydenta Bydgoszczy

 

dog

Wniosek o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty