wstecz

Studium rysunku i malarstwa ( 14-20 lat)

nauczyciel: Tomasz Karcz

Zajęcia dla osób, których umiejętności twórcze i wiedza z zakresu rysunku i malarstwa studyjnego oscylują między poziomem początkującym, a zaawansowanym.

W grupie tej podstawowe tematy zajęć dotyczyć będą rysunku i malarstwa z obserwacji (martwa natura, pejzaż, rysunek postaci ludzkiej, portret) z uwzględnieniem modelunku światłocieniowego. Nauka zasad prawidłowej kompozycji na płaszczyźnie i przestrzeni. Podstawowa wiedza z zakresu nauki o barwie. Tematy prac z wyobraźni oparte będą na swobodnej interpretacji pojęć, poszukiwaniu ekwiwalentu pomiędzy realizmem, a abstrakcją, przez co wychowankowie mogą rozwijać własną ekspresję twórczą, w sposób odzwierciedlający ich temperament.

W programie zajęć tej grupy pojawią się także takie zagadnienia jak: ogólne wiadomości o kompozycji, podstawowe wiadomości o barwach i ich zestawieniach, a także kompozycje na planie koła (rozeta, mandala). Systemy i formy notacji przestrzeni: dzieje przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie, ewolucja widzenia przestrzennego, analiza przykładów dzieł różnych okresów, o różnych systemach notacji przestrzeni, konwencjonalne sposoby wyrażania przestrzeni, wyrażanie głębokości kompozycji obrazu barwą i walorem oraz pozaplastyczne formy notacji przestrzeni.

Tematyka zajęć będzie dotykała takich obszarów jak: wzory abstrakcyjne w naturze, ekspresja żywiołów (problemy estetyczne a świat natury), odbiór przestrzeni i sposoby jej porządkowania. Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta: wystawach, konkursach plastycznych na różnym szczeblu, akcje plastyczne, instalacje, działalnośći wystawiennicza w ramach Galerii "Pałac".

Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 17.25 - 20.30

Prowadzący Tomasz Karcz