wstecz

Konkurs Piosenki Turystycznej - dzieci śpiewają o podróży i przyrodzie

 

Protokół Jury konkursu Piosenki Turystycznej - dzieci śpiewają o podróży i przyrodzie.

Jury po zapoznaniu się z nagraniami piosenek uczestników konkursu, postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce:
Manthey Małgorzata
II miejsce (ex aequo):
Nel Łassa i Aleksandra Antczak

Gratulujemy!
Nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu można odbierać w Dziale Animacji Kulturalnej w dniach 14-15 oraz 20-24 czerwca 2022r. w pok. 106 Pałacu Młodzieży w godzinach 10.00 -17.00.

 

 

REGULAMIN

INFORMACJE O KONKURSIE

 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Konkursie Piosenki Turystycznej- dzieci śpiewają o podróży i przyrodzie dla dzieci chcących rozwijać talenty muzyczne, miłośników śpiewu podczas pieszych wędrówek i przy ognisku.  Dobór piosenki może wynikać z zamiłowania dziecka do turystyki i pozytywnych emocji związanych z obcowaniem z przyrodą i podróżą.

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej o tematyce turystycznej.
 • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I-VI) z Bydgoszczy i Powiatu bydgoskiego – soliści, duety, grupy dzieci do czterech osób.
 • Jedna placówka może przygotować dwie piosenki, wykonane a capella lub z akompaniamentem, maksymalnie z udziałem trzech uczestników.
 • Wykonanie konkursowe powinno być nagrane w formie video (obraz poziomy), dźwięk ma być zarejestrowany tym samym urządzeniem, którym jest realizowane video.
 • Nagranie wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy przesłać w formacie mp4, avi, full HD lub mp3 do dnia 18 maja 2022 r. drogą e-mailową – na adres m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: „Konkurs Piosenki Turystycznej- dzieci śpiewają o podróży i przyrodzie").
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty online w dniu 8 czerwca 2022r.

ZASADY OCENY

 • Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana w Dziale Animacji Kulturalnej.
 • Przy ocenie pod uwagę będą brane: dobór repertuaru, walory głosowe, ogólny wyraz artystyczny oraz zaangażowanie.
 • Organizatorzy przedsięwzięcia nagrodzą uczestników najlepszych prezentacji, umieszczając wykonania ich piosenek na stronie Pałacu Młodzieży i profilu fb Pałacu Młodzieży
  w dniu 8 czerwca 2022r.
 • Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Informacje dotyczące odbioru dyplomów oraz nagród dla laureatów ukażą się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 8 czerwca 2022r. Nagród i dyplomów nie wysyłamy pocztą.

Serdecznie zapraszamy !

 

karta zgłoszenia