wstecz

Konfrontacje Teatralne

W przedsięwzięciu udział biorą zespoły teatralne ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego Bydgoszczy, a także powiatu bydgoskiego. Podczas spotkania mają one możliwość prezentowania teatru żywego słowa, teatru plastycznego, muzycznego bądź kabaretu. Konfrontacje są podsumowaniem wielomiesięcznej pracy i zabawy w teatr młodych aktorów. Szerokie grono odbiorców, czyli rówieśników ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego stanowi bardzo wymagającą i spontaniczną publiczność, okazującą otwarcie swoje zainteresowanie i właściwy odbiór spektaklu. Co roku podczas przedsięwzięcia widzowie przenoszą się do „innego świata”, zostawiając za nim rzeczywistość. Tu mogą poczuć się jak w bajce. W teatrze bowiem jak w marzeniach może się wszystko wydarzyć. Mali aktorzy nie tylko wcielają się w postać Czerwonego Kapturka, złej Czarownicy, czy przyjaciela z podwórka, ale także ukazują świat widziany oczyma ich samych, jego dobre i złe strony.

Prezentują wszystko co ludzkie i dla ludzi, ukazują ich problemy, radości i smutki.
Spektakle niejednokrotnie pobudzają do refleksji, bawią, uczą, ale także dostarczają wielu wzruszeń i doznań. Poszerzają horyzonty myślenia i odczuwania, a także wzbogacają osobowość uczestników spotkań. Uwrażliwiają na piękno nie tylko młodych artystów, ale także publiczność.

Konfrontacje mają charakter konkursowy, powołane jury ocenia: dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny. Przyznawane są również nagrody za: walory wychowawcze, oprawę plastyczną spektaklu, a także nagrody indywidualne za grę aktorską.  Organizatorzy powołują również jury dziecięce, które ma możliwość oceny swoich rówieśników – młodych aktorów.
Koordynator: Luiza Kubowicz-Dorosz

123456

 

Edycja 2022

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach (od klasy V SP), a co za tym idzie brakiem możliwości przygotowania i nagrania spektaklu (wymóg regulaminowy) informujemy, iż 29 Konfrontacje Teatralne odbędą się 4 czerwca 2022.
Nagranie spektaklu i kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 maja 2022 na adres: dak2@palac.bydgoszcz.pl

 

 1. 1. 29. Konfrontacje Teatralne.
 2. 2. Założenia i cele Konfrontacji:
  • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
  • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
  • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
  • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
  • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
 3. 3. Zasady uczestnictwa:
  • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny (z wyjątkiem teatru lalek),
  • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
  • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
  • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
  • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
  • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami. O terminie spotkania instruktorzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
  • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji.
  ze względu na sytuację epidemiczną możliwa jest organizacja przedsięwzięcia online.
  • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół:
  - nagrania spektaklu
  oraz
  - karty zgłoszenia na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl.
  Nagranie powinno być wykonane ze statycznie ustawionej kamery i rejestrować plan ogólny.
 4. 4. Zasady oceny
  • konfrontacje mają charakter konkursowy,
  • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
  • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 5. 5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81 wew. 326. 6. Inne:
 6. • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
  • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
  • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.