wstecz

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

to jedna z największychi najbardziej prestiżowych imprez dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Od początku, to jest od 1980 roku, kiedy to został przeprowadzony I Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych i Placówek Wychowania Pozaszkolnego, imprezie patronuje Minister Edukacji.

Konkurs kształtuje i podnosi kulturę muzyczną wśród dzieci i młodzieży, ocala oraz upowszechnia cenną i trudną sztukę śpiewu chóralnego w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, doskonali poziom wykonawczy chórów, konfrontuje ich dorobek, daje możliwość prezentacji całorocznej pracy dyrygentów i ich podopiecznych. Kolejne edycje Konkursu promują polską muzykę chóralną, a szczególnie współczesny repertuar, czemu sprzyja regulamin konkursu, zawierający wymóg wykonania utworów obowiązkowych. Wiele pieśni napisanych zostało specjalnie na potrzeby konkursu przez współczesnych kompozytorów polskich.  Dzięki temu powstał i cały czas jest uzupełniany zbiór repertuaru dla chóralistyki, stanowiący niezwykle cenny i znaczący dorobek tego przedsięwzięcia, istotnie wzbogacający polską literaturę chóralną także dla przyszłych pokoleń śpiewaków.

Chóry prezentują się w Konkursie w następujących kategoriach:

    - Dziecięce chóry szkolne do lat 16,
  1. - Dziecięce chóry pozaszkolne do lat 16,
  2. - Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych do lat 21,
  3. - Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych do lat 21,
  4. - Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych do lat 21,
  5. - Młodzieżowe chóry pozaszkolne do lat 21 o głosach mieszanych.

W Konkursie przyznawane są Złote, Srebrne i Brązowe Kamertony. Chóry, które zaprezentują się w sposób szczególny, otrzymują:
- Grand Prix - dla najlepszego chóru Konkursu,
- Puchar Ministra Edukacji - dla laureata I miejsca i zdobywcy najwyższej punktacji w swojej kategorii,
- Puchar Ministra Kultury - za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy.

Od 1988 roku finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbywa się w Bydgoszczy. Jego organizatorami są Pałac Młodzieży oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”. Koordynatorem Konkursu od 2005 roku jest Dorota Tomaszewska.

aktualna edycja

konkurs chórów konkurs chórów konkurs chórów konkurs chórów konkurs chórów